Pomiary

Pomiaru dokonujemy w trakcie i po naprawie pojazdu, przyrządem komputerowym najnowszej generacji o nazwie "TOUCH" włoskiej firmy SPANESI. Przyrząd ten mierzy dane karoserii w samochodach z dokładnością do1 mm, a w przypadku pomiarów ram motocyklowych z precyzją 0,1 mm a kąty z precyzją do 0,01 stopnia.

 

Kliknij aby powiększyć !

 

Kliknij aby powiąkszyć

Poza wydrukiem schematu pomierzonych punktów, klient otrzymuje certyfikat naprawionego pojazdu czyli: szczegółowe dane pojazdu, wymiary nominalne punktów bazowych, dane zmierzone i występujące różnice. Pojazd, w którym została naruszona konstrukcja nigdy nie bedzie spełniał wymogów bezpieczenstwa w czasie jazdy i nie bedzię zgodny z wymiarami podanymi przez producenta, jeżeli nie będzie naprawiany przy pomocy takiego przyrządu. Każdy kierowca nie mąjacy pewności co do stanu technicznego swego pojazdu, lub chcący sobie kupić pojazd z "2-giej ręki" powinien wykonać taki pomiar dla własnego i innych użytkowników drogi bezpieczeństwa.

 


 

PRZEDSIĘBIORSTWO DUDAR Piotr Dudar